Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, aangezien u hiermee akkoord gaat bij het gebruik van onze website en de aankoop van alle producten.

Identiteit van Apexswim.nl

  • Apexswim
  • Vlierbes 2, 7623 ZK  Borne
  • Telefoonnummer: +31-6.51636621
  • E-mailadres: administratie@apexswim.nl
  • KvK-nummer: 64575640
  • Btw-identificatienummer: NL001648972B34

1 Prijzen

Wij accepteren IDeal, ING Home Pay, MasterCard, Visa, PayPal, Sofort Banking , Giropay, Mistercash en VVV Giftcard. Op de factuur en afschriften zal ‘Apexsport komen te staan. Goederen worden pas verzonden nadat de betaling is goedgekeurd. Onze prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten zijn afhankelijk van de verzendwijze, land van bestemming en het gewicht. Raadpleeg onze Levering sectie.
BTW is in de prijs inbegrepen (tenzij anders vermeld), hierbij wordt het standaard tarief van uw land gehanteerd, deze is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Apexsport is BTW geregistreerd (BTW nr. NL001648972B34)

2 Retourzendingen

Om dit proces zo eenvoudig en pijnloos mogelijk te maken, verzoeken wij het Online Retourzendingen Formulier in te vullen om uw Retour te verkrijgen. Het niet opvolgen van deze procedure kan leiden tot een vertraging in de terugbetaling of het omruilen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

2a. Retourneren en Ruilen

Als om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met uw product kunt u deze naar ons terugsturen voor een terugbetaling of om het product te ruilen.
Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling of ruilen, dient u uw Retour binnen 14 dagen na ontvangst van uw zending aan te vragen. Het product dient in goede staat en ongebruikt te zijn, in de complete gesloten originele verpakking en met alle onderdelen.

Zie de Retourzendingen Pagina voor meer informatie over hoe u uw Retour kunt krijgen en uw product terug te zenden.
 De terugbetaling zal direct naar de rekening gedaan worden die oorspronkelijk gebruikt is tijdens de bestellingen, tenzij anders aangevraagd, De restitutie zal uitgevoerd worden zodra het product teruggezonden is, en indien niet ontvangen dan binnen 30 dagen nadat een Retour aangevraagd is.

U ontvangt geen restitutie voor de verpakking en verzendkosten van het product, maar houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het product totdat wij het ontvangen hebben. Wij raden u aan een veilige verzendwijze te kiezen waarbij een handtekening vereist is, zoals bijv Post.NL aangetekende post. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

2b. Defecte Producten

Onze producten zijn dusdanig verpakt dat ze bij u in goede staat arriveren. Echter, soms kan het voorkomen dat producten beschadigd of met gebreken aankomen. Mocht dit gebeuren zie dan de Retourzendingen Pagina voor meer informatie over hoe u uw item terug kunt sturen. Zodra we het geretourneerde product hebben ontvangen en geïnspecteerd zullen wij het product kosteloos vervangen.

De restitutie zal uitgevoerd worden binnen 14 dagen zodra het product teruggezonden is, en indien niet ontvangen dan binnen 30 dagen nadat een Retour aangevraagd is. Onder deze omstandigheden zullen we ook de kosten van de retourzending vergoeden. Vraagt u aub om een verzendbewijs van uw postkantoor om ons in staat stellen de verzendkosten te vergoeden. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

3 Verzending

U zult normaal gesproken drie e-mails van ons ontvangen. De eerste e-mail is een bevestiging van uw bestelling. Dit is een bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Dit is geen bevestiging dat de bestelling die u hebt geplaatst gegarandeerd op voorraad is of kan worden uitgevoerd. Het kan voorkomen dat er fouten zijn in onze voorraad inventaris of dat andere klanten net vòòr u besteld hebben. Wij kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade ontstaan doordat uw artikelen niet op voorraad zijn. We streven ernaar zo spoedig mogelijk contact met u opnemen indien dit het geval is.

De 2e email die u ontvangt is een bestelling bevestiging en betekent dat uw bestelling is verwerkt en dat uw producten op voorraad zijn. De 3e email geeft aan dat uw bestelling verzonden wordt. We zullen alles in het werk om uw bestelling te leveren binnen de schatting (de schatting is in werkdagen, tenzij anders vermeld) die aangegeven staat op de website. Echter, dit is een schatting, en bezorging binnen de aangegeven tijd kan niet gegarandeerd worden. Indien de bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt geleverd neem dan gerust contact op per telefoon of e-mail en we zullen proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
De Order Status Check is er voor uw gemak en daarin kunt u aangeven dat u nog steeds wacht op levering van uw bestelling. Als u hier gebruik van maakt zorg er dan aub voor dat u alle benodigde gegevens invult en pas een verzoek indient zodra de geschatte levertijd is verstreken of het kan zijn dat we niet reageren op het verzoek. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door latere levering dan de geschatte tijd. Houd u er rekening mee dat wij geen goederen verzenden naar postbussen en dat we ons het recht voorbehouden elke bestelling te annuleren waarvan na bestelling bekend wordt dat het een postbus is. Raadpleeg de Levering sectie voor meer informatie.

4 Niet Levering

Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het ons te melden wanneer de goederen niet ontvangen zijn binnen 21 dagen van de geschatte leveringsdatum of ontvangst van de factuur. Als er geen melding wordt gemaakt binnen deze periode dan wordt er vanuit gegaan dat de koper de goederen ontvangen heeft.

5 Bij levering van diensten oftewel cursus aanbod

Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Deze bedenktermijn vervalt als de cursus aanvang binnen de termijn van 14 dagen is. Bij annulering tót 7 dagen vóór aanvang van de cursus wordt 40% van het cursusbedrag terugbetaald, verminderd met € 7,50 aan administratie-, reservering- en voorbereidingskosten. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de cursus is geen restitutie van het cursusbedrag meer mogelijk.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Apexswim bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Restitutie van het cursusgeld aan de cursist gedurende de cursus is bij afmelding wegens ziekte, blessures, overmacht of andere factoren niet mogelijk. Slechts bij uitzondering en indien er tijdig melding van gemaakt wordt is het mogelijk om maximaal twee (2) gemiste lessen bij de eerstvolgende gelijkaardige en passende cursus op de geboekte lokatie óf gelijktijdig met de geboekte cursus tijdens hetzelfde type cursus op een andere locatie in te halen (mits er plaats beschikbaar is). Dit houdt bijv. in dat gevorderden niet inhalen in een basis/basis+ cursus en andersom, dat cursussen in het binnenbad niet worden ingehaald in open water en andersom, of dat inhalen vervalt als reeds een passende cursus heeft plaatsgevonden na de eigen cursus waarin de lessen zijn gemist. Na afloop van de geboekte cursus wordt niet ingehaald op een andere locatie behalve indien hiervoor zwaarwegende argumenten zijn.
Apexswim zal naar redelijkheid beoordelen wanneer dit van toepassing is.

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever en / of consument mogelijk te maken. Apexswim is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de deelnemer / opdrachtgever / consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Kennelijke fouten (feitelijke onjuistheden of vergissingen) in het aanbod, fouten op sociale mediakanalen of in ander promotiemateriaal van Apexswim binden de onderneming niet en hieraan kan de opdrachtgever of deelnemer geen rechten ontlenen. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de opdrachtgever navraag te doen.

Apexswim kan niet worden gehouden aan voorlichtings- of promotiemateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven. Elke aanprijzing van Apexswim is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met Apexswim aan te gaan.

De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (ook e-mail of via internet) een aanbod van Apexswim aanvaardt of een boeking plaatst. De opdrachtgever ontvangt van Apexswim binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst in de vorm van een boekingsbevestiging/welkomstbericht per mail.

6 Verplichtingen van de deelnemer

De diensten van de onderneming kunnen aanzienlijke lichamelijke inspanning en concentratie vergen. De deelnemers dienen daarom over voldoende conditie te beschikken en geen lichamelijke of geestelijke (gezondheids-)beperkingen te hebben die een risico vormen voor de veiligheid van de deelnemer of anderen.  Bij twijfel dient de deelnemer van tevoren met de arts te bespreken of de deelnemer veilig kan deelnemen. Daarnaast dient de deelnemer bij twijfel contact op te nemen met Apexswim.
De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende fysieke en geestelijke conditie is om de betreffende aktiviteit/cursus/clinic te beoefenen. Ook gedurende de aktiviteit dient de deelnemer indien van toepassing twijfel te benoemen om vervolgens op dát moment indien mogelijk bijv. de aktiviteit in aangepaste vorm af te maken. Over een vervolg wordt overlegd.

De deelnemer is verplicht om voor of uiterlijk bij het tot stand komen van de leveringsovereenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf te melden die voor zichzelf en de overige deelnemers van invloed kunnen zijn op een vloeiend en veilig verloop van de cursus, clinic of overige aktiviteit die wordt geboekt. Deze verplichting geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor relevante medische en fysieke of geestelijke omstandigheden of aandoeningen.
Indien na aanvang van de cursus, clinic of overige aktiviteit blijkt dat er op dit gebied onoverkomelijkheden zijn die het vloeiend of veilig verloop voor de deelnemer of andere deelnemers in de weg staan, kan Apexswim overgaan tot uitsluiting van verdere deelname door deze deelnemer. Indien gezamenlijk wordt vastgesteld dat de uitsluiting volgt op een niet-melden van deze beperkende persoonlijke omstandigheden vindt wél uitsluiting en géén restitutie plaats.

De opdrachtgever en deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedrag van de deelnemer, het niet nakomen van verplichtingen of instructies of overige schade die anderszins aan de opdrachtgever/deelnemer moet worden toegerekend. Op de opdrachtgever/deelnemer vrijwaren de onderneming van aanspraken van onder- of bovengeschikten, hulppersonen of derden voor schade die door de deelnemer is veroorzaakt of aan de deelnemer moet worden toegerekend.

7 Overmacht

De onderneming is niet aansprakelijk voor en niet gehouden de overeenkomst uit te voeren voor zover nakoming hiervan onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden zoals (burger-)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, pandemie, bedreigende situaties voor de volksgezondheid, stakingen, versperringen, gesloten zwembaden, stranden of watergebieden, vaarverboden, extreme (weers-)omstandigheden, inclusief code oranje en rood door het KNMI, en storingen in telecommunicatienetwerken. In deze gevallen kan de onderneming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen en dragen beide partijen hun eigen kosten.

8 Importheffing/Verkoopbelasting bij Internationale Levering

Voor landen buiten de EU kunnen er belastingen of andere kosten zijn waarvoor u aansprakelijk kan worden gehouden. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voordat de bestelling is geplaatst, aangezien deze kosten variëren van land tot land en we hebben geen controle over deze kosten. We hebben op onze website een schatting van de belastingdrempel gezet maar dit is slechts indicatief en kan ieder moment veranderen. 
Als lokale importheffingen of belastingen geweigerd of niet betaald worden kan het zijn dat het item teruggezonden wordt naar ons of zelfs wordt vernietigd. Als wij de bestellingen niet retour ontvangen zijn wij mogelijk niet in staat uw order te restitueren. We zijn in dit geval niet in staat de originele verzendkosten te vergoeden en kunnen alleen de waarde van de producten na aftrek van eventuele door ons betaalde kosten vergoeden.

9 Promotionele aanbiedingen

Sommige van onze producten bieden een ‘Gratis Item’ bij het bestellen van een product. Dit “Gratis Item” is onderhevig aan beschikbaarheid, en het bestellen van het genoemde product garandeert niet dat het “Gratis Item” geleverd kan worden. Mocht het bestelde product, met het bijgevoegde gratis item, geretourneerd of geruild worden dan dient het “Gratis Item” ook teruggezonden te worden. Een “Gratis Item” niet zal worden verzonden als een bestelling wordt gemaakt in combinatie met andere aanbiedingen, waaronder Prijsgaranties.

10 Promotionele Codes

Als u een geldige promotiecode heeft dan kunt u deze invoeren in het Promo Code vak op de betalingspagina en de korting wordt vervolgens afgetrokken van het bedrag van de bestelling. Zorg ervoor dat u de vervaldatum en eventuele beperkingen controleert, aangezien ze normaal gesproken alleen voor een bepaalde periode geldig zijn of beperkt zijn tot bepaalde merken, producten of categorieën. Houd er rekening mee dat promotionele codes onderhevig zijn aan wijzigingen, te allen tijde kunnen worden ingetrokken en er slechts één promo code mag worden ingevoerd per bestelling. Na annulering van de originele bestelling kan het zijn dat de Promotionele Code niet meer geaccepteerd wordt. Als u problemen hebt bij het gebruik van Promotionele Codes kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice via het Contacteer ons formulier en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

11 Copyright

Het kopiëren en afdrukken van gedeeltes van de website www.apexswim.nl is alleen toegestaan met van een bestelling bij ons te plaatsen. De materialen op onze website mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apexswim.nl.

12 Disclaimer

Sommige van de producten die Apexswim.nl verkoopt moeten worden gebruikt in combinatie met hoogwaardige lichaamsprotectie zoals helm, handschoenen en elleboogbeschermers. Andere worden gebruikt in of rondom water. De extreme producten die we verkopen, moeten worden gebruikt in de open ruimte weg van verkeer en personen moeten een grondig begrip hebben over hoe het product werkt / gebruikt moet worden voordat ze het product alleen gebruiken. Voor het gebruik van de producten ten behoeve van zwemmen dient men voldoende zwemvaardig te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om relevante verzekeringen af te sluiten waar nodig. Apexswim.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het letsel of de dood van een individu of derde partij tijdens het gebruik van door ons verkochte producten.

13 Veiligheid & Privacy van Gegevens

Apexswim.nl hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. We gebruiken de informatie die wij verzamelen over u om bestellingen te verwerken en om een meer persoonlijke winkelervaring te bieden. Geen informatie door ons verzameld op deze website zal worden verkocht, verhuurd of uitgeleend, behalve zoals uitdrukkelijk in dit Privacybeleid vermeld en door u mee ingestemd.
Alle persoonlijke informatie verstrekt aan of verzameld door Apexswim.nl.

We zullen geen informatie over individuen verzamelen, tenzij het specifiek en bewust gebeurt, bijvoorbeeld op het moment van bestellen. Deze data wordt in dit beleid aangemerkt als “persoonlijke gegevens”. Wanneer u uw bestelling plaatst verzamelen we persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, creditcard- of bankpas-nummer en de vervaldatum van de kaart. Dit stelt ons in staat uw bestelling(en) te verwerken en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling(en). We zullen ook niet-transactionele gegevens verzamelen als u bijvoorbeeld aan een wedstrijd of enquete meedoet, u zich inschrijft voor de e-mail nieuwsbrief of wanneer u Apexswim.nl of één van de andere werkmaatschappijen via email benadert. We kunnen de informatie die we verzamelen ook gebruiken om u af en toe te informeren over nieuws en informatie over goederen en diensten waarvan wij denken dat u deze nuttig zult vinden. Op elk punt van de site waar dergelijke persoonlijke informatie wordt verzameld, geven wij u de mogelijkheid om ons te laten weten als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruikt wordt. Indien in een later stadium beslist dat u deze informatie liever niet ontvangt gelieve contact met ons op te nemen en in het vragen/opmerking van “NO EMAIL” te typen.

De verzamelde informatie zal ook worden gebruikt om ons te helpen in de toekomst meer services op deze site te introduceren. Wij maken gebruik van andere bedrijven en individuen om bepaalde taken uit te voeren namens ons, (tijdens het vervullen van orders), het verwerken van credit card betalingen en het bieden van klantenservice.

Deze bedrijven en individuen hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. Het is mogelijk dat we niet-persoonlijke statistieken en groepsdata over bezoekers aan deze site, verkoop en dataverkeerspatronen delen. Echter wij verkopen of delen nooit informatie over u als individuele gebruiker van deze site, tenzij u met ons akkoord gegaan bent om dit te doen.

14 Cookies

Ons beleid; wat en hoe we ze gebruiken. We maken gebruik van cookies op de website om diverse redenen waarover je hieronder meer informatie kunt vinden. Onze cookies slaan geen persoonlijke identificeerbare informatie op, en evenmin kunnen zij schade toebrengen aan uw computer. We willen dat onze website informatief, persoonlijk en zo gebruiksvriendelijk mogelijk is en cookies ons helpen om dat doel te bereiken. Door het gebruik van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en andere technologieën hier uiteengezet. We begrijpen dat sommige gebruikers meer individuele zeggenschap willen hebben over hun bezoek aan onze website en deze kunnen hun instellingen daarop aanpassen. Als u niet akkoord bent met een dergelijk gebruik, gelieve geen gebruik te maken van de website. Een cookie is een klein bestand en heeft een aantal gegevens die de website naar uw browser kan sturen. Het kan dan worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en is toegankelijk voor onze webserver. Deze cookie gegevens kunnen vervolgens worden opgehaald en dit stelt ons in staat onze webpagina’s en diensten aan te passen. Het is belangrijk om aan te geven dat cookies geen persoonlijke gegevens verzamelen die op uw harde schijf of computer opgeslagen staan.

Onze website maakt gebruik van zowel persistente en sessiecookies: Persistent cookies worden gebruikt door de website om gebruikers te herkennen wanneer ze terugkeren naar de site en om bepaalde informatie over hun voorkeuren te onthouden. Deze cookies blijven permanent op uw computer staan totdat u ze “handmatig” verwijdert. Sessie cookies worden gebruikt om klanten in staat te stellen informatie tussen de verschillende pagina’s van een website over te brengen zonder deze informatie weer opnieuw in te hoeven voeren. Deze cookies worden vanzelf verwijderd wanneer u een website verlaat en naar een andere site gaat, of wanneer u uw browser afsluit. Om de inhoud van onze website te verrijken kan het zijn dat we soms video-content van andere sociale media websites zoals YouTube of Facebook embedden. Als gevolg hiervan, wanneer u een pagina met embedded content bezoekt, kan het zijn dat u cookies ontvangt van deze websites.

Apexswim.nl heeft geen controle of aansprakelijkheid over deze cookies, dus moet je het cookie-beleid van de relevante derde partij te controleren voor meer informatie. Mocht u ervoor kiezen onze cookies uit te schakelen, te weigeren of te blokkeren dan zullen sommige onderdelen van onze website niet goed werken, of in sommige gevallen zelfs geheel onbereikbaar zijn. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar ze stellen ons in staat functionaliteit aan te bieden zoals het opslaan van artikelen in uw winkelwagen tussen verschillende bezoeken. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal de instellingen van de browser aanpassen om dit te voorkomen. Het is niet mogelijk om een aankoop te doen, tenzij de cookies ingeschakeld staan en we raden u aan deze ingeschakeld te laten.

Het “help” gedeelte van de werkbalk in de meeste browsers kan u vertellen over hoe te voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe geïnformeerd te worden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe cookies geheel uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot verlies van functionaliteit van de website.

15 Links

Soms zullen we relaties met andere bedrijven aangaan wat u in staat stelt de website van deze bedrijven direct te bereiken vanuit onze site. Elk individueel bedrijf hanteert zijn eigen beleid met betrekking tot de verkoop van persoonlijke informatie en het gebruik van cookies. Als u een bijzonder belang of bezorgdheid heeft met betrekking tot de manier dat uw persoonlijke informatie gebruikt zal worden dan adviseren wij u het Privacy Statement de desbetreffende site te lezen. We zullen proberen u te voorzien van links van hoge kwaliteit, gerenommeerde sites waarvan wij denken dat ze interessant en relevant voor u zijn, maar let wel dat dergelijke sites van derden niet onder onze controle staan en wij dragen niet bij aan de inhoud van dergelijke sites. We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele problemen die zich voordoen met gebruik door derde partijen van uw data, de inhoud van de sites of de diensten aangeboden door deze sites. Wanneer u een bestelling plaatst of toegang hebt tot uw accountgegevens bieden bij het gebruik van een beveiligde server. De beveiligde server software (SSL) codeert alle informatie die u invoert voordat deze naar ons wordt verzonden. Raadpleeg ons Veiligheidsbeleid voor meer informatie. Als gevolg van onze veiligheidsprocedures kan het zijn dat we u verzoeken zich te identificeren voordat wij u gevoelige informatie verstrekken. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Vergeet u zich niet af te melden als u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. U hoeft Apexswim.nl gevraagde informatie niet te verstrekken, echter uw computer dient cookies te accepteren om u in staat te stellen bestellingen te plaatsen. Apexswim.nl verkoopt geen producten aan kinderen. Wij verkopen producten voor kinderen via aankoop door volwassenen. Als u onder de 18 bent mag u alleen van Apexswim.nl bestellen met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

16 Klachten

Apexswim.nl zal erop toezien dat uw klacht eerlijk en competent behandeld wordt. Wij houden u op de hoogte per telefoon of e-mail in elk stadium en zullen ons inspannen om uw klacht binnen 72 uur volledig op te lossen. Mocht u nog steeds niet gelukkig zijn met de manier waarop uw klacht wordt behandeld, wend u zich dan schriftelijk tot: Apexswim.nl Support | Vlierbes 2 | 7623 ZK | Borne

TOP
WINKELWAGENTJE 0